علیرضا

وبلاگ شخصی

کمک مالی ‌(‌ Donation )

هر کمکی قدردانی شده است و هیچ نیازی به انجام آن نیست. کمک مالی توسط رمزارز ها برای جلوگیری از افشای اطلاعات شخصی و حقیقی و حقوقی صورت میگیرد. 

 

bitcoincash:qqc5xatna0c5c56mraalx9wtmfv4tqk6c5ytk9hre9
bitcoin:15VUvX7to5ySWc6PcWd8Fzhg7T8qpnxGLb
ethereum:0xDA2875c718ad5Cc01Daf89a79e27DF69D6EB7379